Hakkımızda

Firmamız Profili

KENDİMİZİ KISACA TANITMAK GEREKİRSE 1980-1990 Lİ YILLARDA YEREL YÖNETİMLERDE YÖNETİCİ KONUMUNDA ÇALIŞMAKTA İKEN ÇEŞİTLİ KENTSEL PROJELER ÜRETEN BİR GURUP OLARAK MUHTELİF PROJELERİ HAYATA GEÇİRDİK.

• NAZIM VE UYGULAMA PLANLARI

• İMAR UYGULAMALARI –YAPI İZİN-YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİ –YAPI DENETİM

• KENTİN ÖNEMLİ BÜYÜK PROJELERİ – ATIK ALANLARIN SU ÖGELİ PARKLARA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

• VADİLERDE- ÇEPERLERDEKİ GECEKONDULARIN ISLAH PROJELERİ DÖNÜŞÜM PROJELERİ

• İŞ MERKEZLERİ

• REKREASYON ALANLARI ,OTOPARKLAR, KENTSEL SOSYAL DONATI ALANLARI GİBİ İ DAHA BİRÇOK PROJEYİ KAMU KİMLİĞİ İLE HAYATA GEÇİRDİKTEN SONRA KAMU HİZMETİNDEN AYRILIP

• PROFESYONEL OLARAK KENDİ ŞİRKETLERİMİZİ KURARAK KENTLERİMİZİN BAZILARINDA GÖÇ OLGUSU SONUCU ÇARPIK, PLANSIZ ,KAÇAK VE RUHSATSIZ YAPILAŞMIŞ ÇÖKÜNTÜ ALANLARININ TESPİT VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPILARAK YENİLENMESİ AMACI İLE KENTSEL YENİLEME VE DÖNÜŞÜM PROJELERİNİ BELEDİYELER –TOKİ VE YATIRIMCI AKTÖRLERİNİN BİR ARAYA GELEREK BU ÇALIŞMALARI YÜRÜTEREK İMAR HAKLARI TRANSFERİ ,TALEP ÖRGÜTLENMESİ VE HASILAT PAYLAŞIM MODELLERİ KULLANILARAK AŞAĞIDAKİ PROJELERDE ÇÖZÜM ORTAĞI OLARAK YÜRÜTTÜK.

Katalog Biyografi

YEREL YÖNETİM VE KENT UZMANLIĞI BİRİKİMİMİZLE KENTLEŞME DÖNÜŞÜM-YENİLEME PROJELERİMİZ

Kentlerin Ekonomik ve Fiziksel Çöküntüye uğramış bölgelerinin tamamen veya kısmen yenilenmesi, sağlıklaştırılması ve yapısal dönüşüme tabi tutulması, sürdürülebilir insan yerleşmelerinin sağlanması zorunlu hale gelmiş bulunmaktadır.

Ülkemiz Kentlerinde terk edilmiş alanların, İmar yasalarına ve projelerine aykırı ruhsatsız yapıların, ruhsatlı yapılmış olsa dahi zamanla depreme karşı dayanımlarını yitiren, ekonomik ömrünü doldurmuş yapıların; etüd edilerek canlandırılması güçlendirilmesi önem arz etmektedir.

Günümüz teknolojik gelişmeleri ile kullanımları daha ekonomik ve fonksiyonel Yapı elemanlarının yanında eski yapı teknolojileri ile yapılmış yapıların taşıdığı deprem risklerinin

bertaraf edilmesi Sosyal dönüşümle birlikte tümüyle sosyo - ekonomik, kültürel, Siyasal ve Fiziksel dönüşümle iyileşme sağlanarak yaşam kalitesinin artırılması ve kent ekonomisinin güçlendirilmesi gereken toplumsal hayati ödevlerdir.

Bu yönleri ile mevcut kentlerimizi geleceğin kentlerine dönüştürmek, hızlı,etkin ekonomik ve uygulanabilir plan ve projeler, tasarımlar için “ Kentsel yenileme veya Kentsel Dönüşüm” yerel yönetimlerin en önemli araçlarından biri olarak ortaya çıkmaktadır.

Uygulamada başarılmış en önemli ve canlı örneği Başkentimizde hak sahibi yurttaşların yıllardır oturduğu konutları ile halkımızın severek dolaştığı, beğendiği Dikmen Vadisi Kentsel dönüşüm Projesidir.

Bunun dışında Birçok kentimizde Yerel yönetimlerimizin kendileri veya TOKİ ile birlikte başladıkları projelerdir.

Türkiye’de birçok kentte Firmamız bu Projelerin Önemli bölümünü üstlenerek Kentsel miras, mekan kalitesi ,kentsel tasarım ve ekolojik denge unsurlarını gözeterek ;

- Alanda yaşayanların Sosyo – Demografik , Sosyo Ekonomik durumlarının tesbiti,

- Arazide Tesislerin, Tüm Yapı ve eklentilerinin ölçüm ve bilgilerinin derlenmesi, kodlanması,

- Arsa ve yapı kimlik bilgilerinin numarataj bilgilerinin derlenip,değerlemeleri,

- Kişi ve kurumların mülkiyet haklarının tesbit edilmesi,

- Hak sahipleri ile uzlaşma modellerinin, Kurgusal tasarım yapılması,

- İhtiyaç Programına göre Mimari tip ve Kullanım kararlarının belirlenmesi,

- Nazım ve Uygulama İmar Planları, Kentsel Tasarım ve Mimari Avan Projelerin hazırlanması,

- Hak sahipleri ile Uzlaşarak, deprem güvenli, Altyapılı, Sağlıklı çevresi ve Sosyal donatıları İle insanlarımızın kat mülkiyetli konutlarına kavuşmaları sağlanmaktadır.

- Kentleşme sürecinde Firmamız Yerel yönetimlerimizle, bu süreci her an birlikte yaşayarak sorunları birlikte paylaşarak çözüm ortağı olmaktadır.

- Bu çalışmalar Edinilen deneyimler, politikalar ve stratejiler ışığında değerlendirilmekte; farklı ve yeni hedefler konulmakta; kentlerin toplumların yaşamında oynadıkları rollerin değişen nitelikleri ortaya konulmaktadır.

- Kentlerin yeniden tasarlanması, yoğun bilgi birikimi ve güncel gelişmelerin ışığında çözümler üretmeyi kaçınılmaz kılmaktadır.

Organizasyon Şeması

Balcıoğlu Planlama

Proje Yönetim

Kentsel Dönüşüm

Arazi Harita

CBS Projelendirme

Program

Data-Veri Transferi

Değerlendirme-Kıymet

Takdir Raporlama

Mimari Proje

Planlama Peyzaj

Kentsel Tasarım

3d Modelleme

Uzlaşma Gurupları

Proje Yönetim

Organizasyon

Teknik-Sosyal

Altyapı İnşaat

Kentsel Dönüşüm Çalışmaları

-Bursa Dericiler(Tabakhane)
-Bursa Gürsu
-Bursa Santral Garaj
-Eskişehir Odun Pazarı

-Bolu Gerede

-Güneypark

-Ayazma - Güngören - Kayabaşı

-Kaman

-Kentsel Dönüşüm Modeli Dikmen 1-3

-Konya Meram

-Ulus Tarihi Kent Merkezi

-Uşak

Etkinlikler

-Antalya Kentsel Dönüşüm Fuarı

İletişim

BALCIOĞLU PLANLAMA GAYRİMENKUL EKSPERTİZİ

MÜHENDİSLİK – İNŞAAT SAN.VE TİC LTD.ŞTİ.

Eskişehir Yolu 13.km.Koru mah.

Çayyolu/Ankara

Tel / Fax : (0312) 235 60 54

E-mail: balcioglumuhen@gmail.com

Yenile